• Frito lay layz dağıtımcısı
  • Dağıtım şeması
  • Dağıtım ekibi
Fritolay grubu Philip Morris Gıda ve ihtiyaç ürünleri Dağıtım ekibimiz